ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย งวด 16 ตุลาคม 2558 งวด 1 ตุลาคม 2558 สลากกินแบ่งรัฐบาล หวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2558, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2558
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

594825

440 799

รางวัลละ 2,000,000 บาท รางวัลละ 2,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
175 918 440 799
รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
594824 594826 509215 638046 869272 978700 996260
รางวัลละ 50,000 บาท สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

010049 011171 108084 191254 521320 603684 753257 872669 887302 967921

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

 

015795 070971 171885 284237 342861 424281 498626 592156 739645 913313

022358 096388 192290 293371 350303 438728 510136 620591 740891 913801

056975 114665 203879 303776 415440 473276 537878 658194 803186 921705

060074 125719 235443 319911 417147 475561 553995 700786 803395 950942

068558 146596 260449 320455 424070 493214 576157 730073 831059 983892

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

 

014816 095334 185306 305913 441041 542708 611840 710460 768787 869874

021479 097119 217609 308244 443943 552190 619424 725878 778229 881885

025853 106903 220060 308748 452434 554724 622227 729186 783118 893638

026488 108145 254377 351547 471658 561971 623292 733365 784860 901882

027429 112614 275701 354088 473709 566425 641702 734679 798649 917298

048185 134829 282432 361412 480238 582439 680110 737892 803861 923902

054862 135042 288172 375741 502272 590447 683273 742862 811750 941911

056819 156493 289966 391468 508607 590819 691327 753692 820108 959375

077690 178399 293672 427690 513873 599005 693914 754430 833499 984980

092570 182124 302233 433764 526102 610968 707927 764757 864556 988221

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
สำหรับท่านที่ ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2281-1611 โทรสาร.0 -2281-9011

 

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง
งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2558 594825 440 799 07
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2558 743148 084 375 06
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2558 021094 068 819 89
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 2558 518677 333 598 648 889 53
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 2558 033363 227 624 648 781 40