ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2559 งวด 2 พฤษภาคม 2559 สลากกินแบ่งรัฐบาล หวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2559, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2559
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

399459

046 671

รางวัลละ 2,000,000 บาท รางวัลละ 2,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
238 403 046 671
รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
399458 399460 260875 457475 821768 905764 910975
รางวัลละ 50,000 บาท สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

183195 335611 354718 366788 580725 666551 720322 726107 776509 879649

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

 

003240 152394 239865 294055 354084 480415 558172 688798 785874 968961

010257 171246 240811 301649 450154 510039 569714 706285 851245 969655

012897 189228 245041 327929 451650 521919 573258 741276 859342 979293

055581 197537 280496 332524 469958 531860 646643 764357 930569 988073

083806 230460 284027 337603 479322 557978 657554 765822 932699 997199

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

 

018829 098423 160764 307415 398170 489500 614985 717901 837894 907036

037150 114963 161283 312860 400983 499288 625759 743265 842815 923329

051395 122061 173796 320368 403829 529331 628453 779670 848036 945286

052490 125313 182807 358046 430963 540337 654564 791610 856976 948669

058601 134621 191227 363221 437647 545102 662525 802779 878367 956090

071254 137559 226088 366816 438408 558843 680747 806804 881855 956255

072663 138734 233211 368839 440039 562139 694637 816214 882725 969583

074345 143185 290208 380067 470440 586040 701583 817449 885237 970802

079797 155040 293469 381062 470873 608892 703334 830007 894897 980441

098010 158836 302829 382614 489077 612815 715872 831479 903172 998633

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
สำหรับท่านที่ ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2281-1611 โทรสาร.0 -2281-9011

 

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง
งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2559 399459 046 671 02
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2559 221609 507 523 87
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2559 066720 285 852 92
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 2559 134918 004 973 32
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 2559 439686 155 743 06