ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2567 งวด 2 พฤษภาคม 2567 สลากกินแบ่งรัฐบาล หวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2567, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2567
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

980116

17

รางวัลละ 6,000,000 บาท รางวัลละ 2,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
104 763 634 833
รางวัลละ 4,000 บาท รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
980115 980117 062041 268817 644812 647084 782648
รางวัลละ 100,000 บาท สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

  083872  179445  254426  269704  391036

  394109  576298  622241  893930  973985

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

 

  002704  070350  213851  296360  400412

  458579  600370  741384  809555  909104

  017612  092164  236594  305155  413829

  500758  647086  787550  830668  942459

  019209  113503  238339  315925  437249

  554410  698981  788180  843525  964513

  027545  210071  266781  357122  452425

  564636  705937  793800  859072  985943

  059895  212161  288111  393023  452639

  569904  718684  801724  875542  996805

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

 

  013776  086625  165031  274678  375826

  438604  528252  664617  771611  902954

  023443  095808  169478  290996  403377

  456862  531076  665802  797688  903111

  029133  098223  174035  298213  403888

  457646  538413  667399  815306  910441

  036059  106325  181552  311803  407261

  464092  554877  671981  825826  930582

  051494  133408  189903  313414  413462

  466666  593403  704871  838080  936064

  055800  144888  198315  314035  416904

  469534  610844  713513  849348  939876

  056462  155820  225070  323474  419572

  469815  613982  727589  854707  960833

  058430  156825  225236  336050  421382

  489982  621629  743137  858887  972074

  066280  158123  248582  341602  423717

  503688  646621  743678  866916  977262

  081149  163061  267006  369941  434558

  504002  650820  755213  878233  997535

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล หากตรวจหวยถูกรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
สำหรับท่านที่ ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2281-1611 โทรสาร.0 -2281-9011

 

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง
งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2567 980116 634 833 17
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 เมษายน 2567 943598 154 200 79
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2567 803481 559 947 90
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มีนาคม 2567 997626 794 329 78
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 2567 253603 382 703 79